FANDOM


Sound x Theatre Logo

Information

Cast

Hiroshi Kamiya as Takashi Natsume
Inoue Kazuhiko as Nyanko-sensei
Kazuma Horie as Kaname Tanuma
Kimura Ryohei as Satoru Nishimura
Suganuma Hisayoshi as Atsushi Kitamoto
Takashi Matsuyama as Chukyuu One-eye
Shimosaki Hiroshi as Chukyuu cow-face
Kuwashima Noriko as Hotaru
Kenji Hamada as Akifumi Sugino

Venue

Tokyo International Forum Hall

Performance

Makoto Yoshimori

External Link

Video

SOUND THEATRE × 夏目友人帳 ~集い 音劇の章~ TVCM 30秒

SOUND THEATRE × 夏目友人帳 ~集い 音劇の章~ TVCM 30秒

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.